Browsing: Blog

Hô hấp kị khí là gì? Vai trò của hô hấp kị khí?

Hô hấp kị khí (yếm khí) xảy ra trong nhiều môi trường, bao gồm trầm tích nước ngọt và biển, đất, tầng ngậm nước ngầm, môi trường dưới bề mặt sâu và màng sinh học. Để hiểu rõ bản chất…

Những điều cần biết về gia đình Trường Vũ

Trong thời gian gần đây, danh ca hải ngoại Trường Vũ đã có cuộc hội ngộ với khán giả trong đêm nhạc riêng ở một phòng trà tại Sài Gòn. Bên cạnh đó, cuộc sống hiện tại về gia đình…