Đang xem

Sơ lược về những việc làm ở Nhật Bản

Sơ lược về những việc làm ở Nhật Bản

Đối với SV Việt Nam, những công việc phổ biến thường làm là: các công việc lao động đơn giản như phục vụ tại các nhà hàng; các công việc đòi hỏi vốn tiếng Việt như phiên dịch, thông dịch…

1 32 33 34 35