Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

Trường đại học Shizuoka

0

Cập nhật vào 22/02

Trường đại học Shizuoka

Đại học Shizuoka là một trường đại học quốc gia ở Shizuoka, Nhật Bản. Trường đại học bao gồm 6 khoa, Nhân văn và Khoa học xã hội, Giáo dục, Tin học, Khoa học, Cơ khí và Nông nghiệp. Trường có 2 cơ sỏ chính ở Shizuoka và thành phố Hamamatsu (Kỹ thuật và khoa Tin).

Trường đại học Shizuoka được thành lập ngày 31 tháng 5 năm 1949 như là một sự kết hợp của một số tổ chức giáo dục địa phương: trường trung học Shizuoka, trường Đào tạo giáo viên Shizuoka, Viện Đào tạo giáo viên trẻ, và trường cao đẳng Hamamatsu. Ở giai đoạn ban đầu, chỉ có các khoa Giáo dục và Kỹ thuật tồn tại.

Năm 1951, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Shizuoka đã được hợp nhất, từ đó đã tạo ra được nhiều giảng viên nông nghiệp mới. Năm 1965, trường đã sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, kết hợp một số trường nhỏ hơn trong các khoa khác để bắt đầu khoa học riêng biệt và khoa Nhân văn. Với sự ra đời của thời đại kỹ thuật số vào năm 1995, khoa về tin học, công nghệ thông tin đã được bổ sung.

Khoa

1. Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

 • Khoa Xã hội học
 • Khoa Ngôn ngữ và Văn học
 • Khoa Luật
 • Khoa Kinh tế

2. Khoa Giáo dục

 • Khóa đào tạo Giáo viên
 • Khoa học và Công nghệ 
 • Nghệ thuật và Văn hóa học

3. Khoa Tin học

 • Khoa học Máy tính
 • Cục Nghệ thuật Thông tin

4. Khoa Khoa học

 • Khoa Toán
 • Khoa Vật lý
 • Khoa Hóa
 • Khoa sinh học

5. Khoa Kỹ thuật

 • Kỹ thuật cơ khí
 • Cục Kỹ thuật điện và điện tử
 • Sở Khoa học Vật liệu và hóa học 
 • Cục Kỹ thuật hệ thống
 • Phòng Khoa học ứng dụng và Kỹ thuật

6. Khoa Nông nghiệp

 • Khoa học Môi trường cho cuộc sống con người
 • Khoa học sinh học
 • Khoa học tài nguyên rừng
 • Khoa Sinh học ứng dụng

Các trường Đại học

Trường Đại Học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trường Giáo dục

Trường Tin học

Trường Đại Học Khoa học

Trường Đại Học Kỹ thuật

Trường Đại Học Nông nghiệp

Trường Luật Shizuoka

Trường Đại Học Khoa học và Công nghệ điện tử

Cùng tìm hiểu thông tin Trường đại học Tokyo-Todai

Vui lòng đánh giá bài viết
Share.

Comments are closed.