Browsing: Các trường đại học

Giới thiệu các trường đại học tại Nhật Bản.

Thông tin đại học Nagoya 2

Trường Đại Học Tổng Hợp Nagoya bao gồm 1 bệnh viện của Đại học, 7 trường đào tạo chương trình Đại học, 15 trường đào tạo chuyên ngành Năm 1939 trường được đổi tên thành Đại Học Đế Quốc Nagoya dưới…