Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

Top 5 bài tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về đảng cộng sản việt nam hay nhất

0

Cập nhật vào 02/03

Nguyên tắc xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam là yếu tố được ưu tiên trong Tư Tưởng Hồ Chí Minh. Vây để tìm hiểu chuyên sâu về quá trình nghiên cứu xây dựng Đảng, luận văn 24 phân tích và chọn lọc Top 5 bài tiểu luận tư tưởng Hồ chí Minh về Đảng Cộng Sản Việt Nam hay nhất.

1. Top 3 mẫu Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí MInh về đảng cộng sản Việt Nam đạt 8/10 điểm

Top 3 mẫu Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí MInh về đảng cộng sản Việt Nam đạt 8/10 điểm
Top 3 mẫu Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí MInh về đảng cộng sản Việt Nam đạt 8/10 điểm

Mẫu số 1

Đề tài: Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam

Tổng quan:

Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam tuân theo những quy luật khách quan, đó chính là sự vận dụng, phát triển của phong trào công nhân kết hợp với chủ nghĩa mác – Lênin và phong trào yêu nước của dân tộc. Vì vậy, Đòi hỏi cần phải có một sự lãnh đạo của Đảng và sự hưởng ứng nhiệt tình đông đảo quần chúng nhân dân thì đất nước mới hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới, thực hiện CNH – HĐH thì vai trò lãnh đạo của Đảng càng mang tính thời sự và cấp thiết.

Link tải: 1.1.Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí MInh về đảng cộng sản Việt Nam đạt 8diem.doc

Mẫu số 2

Đề tài: Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về sự gắn kết xây dựng đảng với chỉnh đốn đảng.

Tổng quan:

 • Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, việc gắn kết xây dựng Đảng với chỉnh đốn Đảng không chỉ là một quy luật tất yếu, mà còn là sự vận động và phát triển của Đảng trong suốt tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo.
 • Không những thế, việc xây dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng là hai mặt của một quá trình thống nhất, có quan hệ chặt chẽ với nhau, gắn kết với nhau vì mục tiêu đem lại cho Đảng một chất lượng mới, một tầm cao mới. Vậy nên, Hồ Chí Minh đã then chốt câu nói cho vai trò của một người lãnh đạo cách mạng rằng “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”.

Link tải: 1.2. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí MInh về đảng cộng sản Việt Nam đạt 810 điểm.docx

Mẫu số 3

Đề tài: Tiểu Luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Tổng quan:

Dân tộc ta đã hình thành, tồn tại và phát triển lâu đời suốt bốn ngàn năm lịch sử, được gắn liền với yếu tố gắn kết cộng đồng, xây dựng nước và giữ nước vững vàng. Vậy để tạo nên nền văn minh to lớn ngày nay và sự phát triển kinh tế càng vượt bậc. Văn hóa kết nối đại đoàn kết dân tộc được xem là vấn đề sống còn của cách mạng Việt Nam.

Link tải:  1.3. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí MInh về đảng cộng sản Việt Nam đạt 810 điểm.doc

Từ 3 mẫu đề tài trên, vẫn chưa đủ chuyên sâu theo đánh giá cảm quan của bạn. Hoặc bạn muốn chọn lọc thêm nhiều bài mẫu khác để xây dựng bài viết hoàn hảo hơn từ nguồn tham khảo các Đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh được luận văn 24 đánh giá xuất sắc nhất nhé.

2. Mẫu Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh đạt 9/10 điểm

Đề tài:

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đánh giá:

 • Trang bìa khá ấn tượng từ hình ảnh Hồ Chí Minh trong công cuộc cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng cần bổ sung thông tin người biên soạn và viết bài.
 • Mục lục ngắn gọn, nhưng nêu đủ thông tin cần thiết.
 • Văn phông lời viết truyền đạt dễ hiểu, phần trình bày nội dung dễ nhìn, ấn tượng bởi các hình ảnh của Hồ Chí Minh khi xưa.
 • Tuy nhiên, phần căn lề chưa đều, cần chỉnh sửa hợp lý hơn.
 • Phần cuối có sự nhận định về công lao to lớn của Nguyễn Ái Quốc, đối vs sự ra đời của Đảng.

Link download: Mẫu Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh đạt 910 điểm.docx

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc làm bài tiểu luận giống như những sự thiếu sót của bài luận trên. Đừng chần chừ, tìm đến Luận văn 24 – đơn vị chuyên Nhận làm tiểu luận với hơn 17 năm kinh nghiệm tiên phong hàng đầu , với hàng ngàn khách hàng đã đạt điểm tối đa và sự đảm bảo tuyệt mật, hãy liên hệ đến hotline: 098 855 2424 để được hỗ trợ nhanh nhất.

3. Mẫu Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh đạt 9.5/10 điểm

Mẫu Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh đạt 9.5/10 điểm
Mẫu Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh đạt 9.5/10 điểm

Đề tài:

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam – Đảng cầm quyền

Nội dung chính: 

 • 1.1. Sự ra đời của Đảng
 • 1.2. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam
 • 1.3. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • 2.1. Đảng lãnh đạo nhân dân giành chính quyền trở thành Đảng cầm quyền.
 • 2.2. Quan niệm của Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền .
 • 2.2.1. Mục đích lý tưởng của đảng cầm quyền
 • 2.2.2. Đảng cầm quyền vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân.
 • 2.1.3. Đảng cầm quyền, dân là chủ
VẬN DỤNG VÀO THỰC TIỄN Ở NƯỚC TA
VẬN DỤNG VÀO THỰC TIỄN Ở NƯỚC TA

Nội dung chính về Đảng Cầm Quyền:

Phần nội dung trên được tổng hợp sâu sắc về vai trò của Đảng cầm quyền, không quan liêu, không tham nhũng, không dùng quyền lực lấy sức mạnh gò ép nhân dân ta. Song, Đảng cầm quyền cần đảm bảo đời sống tốt nhất cho nhân dân ta, với thông điệp “của dân, do dân, vì dân”. Đồng thời, Đảng cách mạng, Đảng cầm quyền phải xây dựng một đất nước lấy “dân làm gốc” và thiết lập quyền lợi của nhân dân ta.

Link tải miễn phí: Mẫu Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh đạt 9.510 điểm.doc

Trên đây là Top 5 bài tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về đảng cộng sản việt nam hay nhất được luận văn 24 tìm hiểu và biên soạn nhằm hỗ trợ các bạn có nguồn tham khảo tốt nhất và hy vọng những thông tin sẽ hữu ích trong việc bạn thực hành xây dựng bài tiểu luận điểm cao từ hội đồng chấm điểm.

5/5 - (1 vote)
Share.

Comments are closed.