Đang xem

Học bổng du học: Đại học Công nghệ NAGAOKA 1

Học bổng du học: Đại học Công nghệ NAGAOKA

Quỹ học bổng của Chính phủ Nhật Bản sẽ tổ chức xét tặng học bổng Trường Đại học Công nghệ Nagaoka (một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Nhật Bản) dành cho các nghiên cứu sinh,…