Browsing: hô hấp ở vi sinh vật

Hô hấp kị khí là gì? Vai trò của hô hấp kị khí?

Hô hấp kị khí (yếm khí) xảy ra trong nhiều môi trường, bao gồm trầm tích nước ngọt và biển, đất, tầng ngậm nước ngầm, môi trường dưới bề mặt sâu và màng sinh học. Để hiểu rõ bản chất…