Đang xem

Dù tốt nghiệp đại học nhưng vẫn thất nghiệp

Dù đã tốt nghiệp đại học Thương Mại, khoa kế toán. Nhưng không phải cứ ra trường là xin được việc, nhất là đối với nghành kế toán đâu phải là ra trường là xin được việc, vả lại có…

Sơ lược về những việc làm ở Nhật Bản

Sơ lược về những việc làm ở Nhật Bản

Đối với SV Việt Nam, những công việc phổ biến thường làm là: các công việc lao động đơn giản như phục vụ tại các nhà hàng; các công việc đòi hỏi vốn tiếng Việt như phiên dịch, thông dịch…

Tìm hiểu cách làm việc của người Nhật Bản

Người Nhật nổi tiếng thế giới với một phong cách làm việc đặc biệt và hiệu quả. Văn hóa của người Nhật chứa ẩn những điều bí ẩn mà ít ai ở ngoài có thể hiểu hết được.

1 2