Đang xem

Du học Nhật Bản: Học Viện ngoại ngữ Aiwa

Học viện Nhật ngữ Aiwa có trên 300 học viên đang theo học và là một trong những nơi đào tạo ngoại ngữtiếng Nhật có quy mô lớn và lịch sử lâu đời nhất ở Fukuoka. Trường nằm tại quận phía…