Karatsu Kunchi - Không chỉ là một lễ hội

Karatsu Kunchi – Không chỉ là một lễ hội

Karatsu Kunchi là một trong 3 lễ hội Kunchi lớn nhất Nhật Bản hàng năm. Với người dân thành phố Karatsu, đây không chỉ là một lễ hội, nó còn là thời điểm người thân tụ họp với nhau.

1 2 3 56