Tác giả Du học Nhật

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu thực phẩm

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu thực phẩm “Sạch” gợi cho chúng ta liên tưởng tới màu trắng. “Thực phẩm” lại gắn liền với xanh, đỏ, hoặc vàng. Như vậy, khi thiết kế thương

1 2 3 26