Đang xem

Du học Nhật Bản: Đại học Osaka

Thông tin Đại Học Osaka (OUE): Kể từ khi thành lập vào năm 1932,  Đại học Osaka đã tôn trọng các nguyên tắc “tự do và hòa hợp” và phát triển một tuyên bố về nhiệm vụ năm 2007 “thực tế học…

Thông tin Đại Học Seikei

Thông tin đại học Seikei: Đại học Seikei cung cấp cơ hội cho sinh viên tích cực gặp vô số các kinh nghiệm mới cũng như môi trường tối ưu cho mỗi học sinh để ngày càng phát triển. Cơ hội…

Thông tin Đại Học Tokyo

Thông tin đại học Tokyo – Nhật Bản: Đây là một trường đại học hàng đầu tại Nhật, có 3 địa điểm trường: Hongo, Komaba và Kashiwa, ngoài ra còn có những cơ sở khác tại Tokyo và nơi khác trong…

1 3 4 5