Đang xem

Giới thiệu chung về Đại Học Hiroshima Nhật Bản

Giới thiệu chung về Đại Học Hiroshima Nhật Bản

Đại học Hiroshima cũng là một trường đại học quốc lập danh tiếng của Nhật Bản, trường đóng tại thành phố Higashi Hiroshima, tỉnh Hiroshima. Trường có nhiều ngành nghề, đào tạo đại học và cao học, trang thiết bị…

1 2 3 5