Đang xem

Giới thiệu các trường đại học tại Nhật Bản.

Những thông tin bạn cần biết về Đại học Kansai

Những thông tin bạn cần biết về Đại học Kansai

Trường đại học Kansai được thành lập vào ngày 14/11/1886 tại Osaka. Trường có 13 khoa hệ đại học, 12 khoa hệ sau đại học và 3 viện sau đại học chuyên ngành. Đây là trường Đại học được đánh giá…

1 2 3